pregledistorije - aleksandrovac požarevački

ЛЕКСАНДРОВАЦ
ПОЖАРЕВАЧКИ
А
Idi na sadržaj
Kroz našu istoriju


 • Cigle, novac i grobnice iz antičkog perioda nadjene su u   Aleksandrovcu na brdu Goljak i kod potoka Jerenjaka;
 • u Braničevskom tefteru pominje se Donje i Gornje Prhovo;
 • 9 marta 1816 u Provu je otvoren dućan  i tu privilegiju je imalo malo sela u Srbiji;
 • 1839 godine stvorena Opština Provačka;
 • 1. mart 1893 Aleksandrovac proglašen varošicom;
 • Prva aleksandrovažka banka "Moravska zadruga za kredit i štednju" vlasništvo Tihomira Dimitrijevića;
 • do proglašenja Aleksandrovca varošicom postojalo je već desetak dućana;
 • prve kafane u Aleksandrovcu su zabeležene 1836 godine;
 • na osnovu izveštaja "direktrora sviju škola u Srbiji" Petra; Radovanovića, školske 1835/36 godine škole su postojale u Požarevcu, Velikom Gradištu, Žagubici,       Kisiljevu, Petrovcu, Smoljincu, Provu;     
 • Tadašnji učitelj je bio Lazar Nikolić iz Deliblata;
 • - 1871 u Aleksandrovcu je osnovan Zidarsko-stolarsko-pinterski esnaf;
 • 1872 godine u Aleksandrovcu je postojala čitaonica;
 • Prvi vašar u Prhovu (Aleksandrovcu) ustanovljen je 20. jula 1882;    godine (po starom) odnosno 2. avgusta (po novom) i trajao je tri dana. Danas se vašar slavi 9.       avgusta;
 • 3. avgusta 1888 osnovana je Pošta;
 • 1896 godine stvoreno je pevačko drustvo Zvezda;
 • 1891 izgradjen je prvi industrijski objekat a to je bio parni mlin od 16 konjskih snaga sa tri kamena čiji je vlasnik bio Paun J. Spasić;
 • 1902 podignut je novi parni mlin čiji je vlasnik bio Tika Dimitrijević;
 • svoj procvat zanatstvo je imalo u periodu izmedju dva svetska rata;
 • 1924 godine stvoreno je Lovačko drustvo;
 • 1927 godine stvorena je nabavljačko-potrošačka zadruga koja je snabdevala seljake plavim kamenom, poljoprivrednim alatkama i otkupljivanjem poljoprivrednih proizvoda;
 • još pre prvog svetskog rata Aleksandrovac je imao svog lekara i to je bio Voja Veselinović iz Beograda;
 • 1930 godine oformljeno je Sportsko dručtvo Obilić;
 • 1932 godine otvorena je prva apoteka i nju je osnovao mr. farmacije   Dimitrije Obrenović iz Gornjeg Milanovca;
 • 1932 godine birana je "Mis Aleksandrovca";
 • u jesen 1946 stvorena je seljačka zadruga Tile Janković;
 • postojala je stolarska zadruga pod imenom Napredak;
 • 1947 osnovan je starački dom u kome je bilo smešteno 41 lice;
 • 1956 godine počeo je sa radom bioskop;
 • u periodu od 1953-1957 postojalo je poljoprivredno dobro Resava;
 • 1954 godine započela je izgradnja veterinarske stanice;
 • 1954 godine osnovan je Narodni univerzitet;
 • 1954 Aleksandrovac je dobio električnu struju;
 • 1. septembra 1955 stvorena je Opština Aleksandrovac;
 • U periodu od 1955-1956 u Aleksandrovcu je postojalo porodilište;
 • odluka o izgradnji vodovoda doneta je 1964 godine i tom prilikom; celo selo se odreklo naplate obveznica narodnog zajma za porušeno Skoplje u korist vodovoda. Za tri    godine izgradnje      vodovoda u dužini od 4,5 km selo je uložilo 30 miliona dinara u novcu i 20 miliona u radnoj snazi;
 • Sredinom šesdesetih godina oformljen je Radio Aleksandrovac čija se čujnost prostirala i do 50 km;
 • 1971 godine stvoren je Poljoprivredno zadružni kombinat Jedinstvo;
 • 1976 otvorena je nova ambulanta koja je imala u svom sastavu dve ordinacije, laboratoriju, savetovalište za majku i dete, savetovaliste za žene, zubnu ambulantu i     apoteku;
 • 1983 godine započela je sa radom fabrika zivinarske opreme Morava;     
Време
Важни тлефони

Hitna pomoć 194
              Vatrogasci 193
              Policija 192
              Dom Zdravlja 
              012 254 158
              Zdravstvena apoteka
              012 254 157
              OŠ Rosa Trifunović
              012 254 435
              Mesna kancelarija
              012 254 169
              Mesna zajednica
              012 254 170
              Pošta 012 254 500
              Elektromorava
              012 254 419

                   
Nazad na sadržaj