obrenovic - aleksandrovac požarevački

ЛЕКСАНДРОВАЦ
ПОЖАРЕВАЧКИ
А
Idi na sadržaj
ISPRAVLJENA ISTORIJSKA GREŠKA

Bilo je potrebno da prodju 100 godina od ubistva Aleksandra Obrenovića, pa da stanovnici Aleksandrovca župskog na neki način priznaju grešku i podignu bistu srpskom kralju. Davne 1882. godine, 40 bogatih Župljana poslalo je pismo starom kralju Milanu sa molbom da
se ime varoši Kožetin promeni u ime njegovog sina - Aleksandra.
- Mi, Milan Prvi, po milosti Božijoj i volji narodnoj kralj Srbije, na predlog našeg ministra unutrašnjih dela rešili smo i rešavamo da se varošica Kožetin, u okrugu Kruševačkom, po izjavljenoj želji njenih stanovnika, od sada zove "Aleksandrovac" - odgovorio im je kralj Milan Obrenović.


  Aleksandar Obrenović
Bista, je postavljena u blizini Zavičajnog muzeja Župe. To je tek drugi spomenik monarhu iz dinastije Obrenović u Srbiji.


     
Коментари
There are no reviews yet.
0
0
0
0
0

Време
Важни телефони

             Hitna pomoć 194
             Vatrogasci 193
             Policija 192
             Dom Zdravlja
             012 254 158
             Zdravstvena apoteka
             012 254 157
             OŠ Rosa Trifunović
             012 254 435
             Mesna kancelarija
             012 254 169
             Mesna zajednica
             012 254 170
             Pošta 012 254 500
             Elektromorava
             012 254 419

                  
Nazad na sadržaj