Hram Svetog Nikole - aleksandrovac požarevački

ЛЕКСАНДРОВАЦ
ПОЖАРЕВАЧКИ
А
Idi na sadržaj

CRKVA SVETI NIKOLA U ALEKSANDROVCU

Po jednom predanju na nama poznatom Jerenjaku, nalazile su se livade "proklete Jerine". Na tom mestu njen sin Iva, u više navrata pokušavao je da sazida crkvu. Medjutim, crkva se neprestano rušila i nikako nije mogla biti dovršena. Mesto sa ostacima zidova crkve  poznato je kao "Ivina crkva".
Nešto kasnije, egzarh Maksim Radaković koji je po naredbi beogradskog mitropolita 1733.  proputovao celu severnu Srbiju, u svom izveštaju spominje i drvenu crkvu u Prhovu (Aleksandrovcu požarevačkom).
Sadašnaj Crkva Sveti Nikola podignuta je 1884. godine. Mada je, dve godine ranije osnovana aleksandrovačka parohija sa svešetnikom. Kao prvi paroh provske parohije spominje se Panta Stojković i tadašnja parohija obuhvatala je samo selo Prhovo.
Kada je reč o današnjoj crkvi, za njenoj podizanje najzasluzniji su njeni sami gradjani koji su sakupljali priloge u periodu od 1882 do 1884 godine. Mesto za podizanje crkve i zvono, poklonili su braća Gruja i Stanko Milošević. Crkva je izgradjena od cigle koje su napravile aleksandrovačke ćeremidzije a opštinska građa je iskorišćena za podizanje krova. Najveći doprinos oko podizanja crkve dali su: paroh Živko R. Ivanović, Paun J. Spasić trgovac i i predsednik tadašnje opštine, Marko Ilić i Života Milošević trgovci i Petar Miletić učitelj. Radove na crkvi obavljao je Mihailo Aga Jeftić a zvono je izliveno 1893. godine u Vršcu.

     
Коментари
There are no reviews yet.
0
0
0
0
0

Време
Nazad na sadržaj