aerodromaleksandrovacpozarevacki - aleksandrovac požarevački

ЛЕКСАНДРОВАЦ
ПОЖАРЕВАЧКИ
А
Иди на садржај


Srbija se smatra jednom od začetnika ratnog vazduhoplovstva i njegove primene u ratu. Ona, ne samo da spada u red prvih pet zemalja (Meksiko, Italija, Buragrsa, Grčka) već je marta 1913. Vlada Kraljevine Srbije donela specijalni pravni akt “Uredba o saobraćajnim spravama koje se kreće u vazduhu”. Sa početkom ratnog vihora, mobilizacija od 1914.g. zatekla je srpsku Vazduhoplovnu komandu u veoma teškom stanju. Srpski avioni su bili neispravni, nedostajali su rezervni delovi i alat. Vazduhoplovna komanda se sastojala od Aeroplanske eskadre I poziva narodne vojske, Prvog balonskog odelenja i Golubije pošte. Komandant Vazduhoplovne komande je bio major Kosta Miletić. Aeroplanska eskadra I poziva narodne vojske je na dan mobilizacije imala četiri oficira letača, tri podoficira, dva mehaničara civila i 27 vojnika. Komandir Aeroplanske eskadre je bio kapetan Miloš Ilić. Prema zvaničnim podacima eskadra je raspolagala sa 7 aeroplana i to su bili: dva dvoseda Blerio, jedan jednosedi Blerio, dva Deperdisena, jedan REP i jedan "Duks-biplan". Jedan od dva aeroplana REP nije bio u letnom stanju i koristio se kao izvor razervnih delova za drugi avion istog tipa. Postojali su još jedan Anri Farman 20 i jedan Farman, ali nisu bili u letnom stanju. Od ostalog materijala eskadra je raspolagala i sa 8 dugih kola "šario" za prevoz aeroplana (3 za biplane i 5 za monoplane). Eskadra je bila razmeštena na tri mesta: u selu Medoševcu, u selu Trupale i u Nišu.  
Posmatrano iz istorijskog ugla, za nas aleksandrovčane su interesantna zbivanja u toku 1915.godine. U to vreme Vazduhoplovna komanda svoje sedište imala je u Požarevcu odakle su obavljani izvidjački i ratni letovi Aeroplanske eskadre. U prvim jesenjim danima primećena su neprijateljska pregrupisavanja.  Prelazak neprijateljskih trupa, na frontu koji je izvidjala srpska Aeroplanska eskadra, započeo je noću 6/7. oktobra i to kod Rama. Srpska Vrhovna komanda je 6. oktobra izdala naredjenje eskadri da u toku 7. oktobra utvrdi mesta prelaska Dunava. Naredjenje nije bilo moguće izvršiti sve do 9. oktobra, jer je eskadra zbog jakog pritiska nemačkog vazduhoplovstva i početka ofanzive, morala da izvrši prebaziranje. Francusko odelenje je prebaziralo 8. oktobra u Mladenovac, a srpska Aeroplanska eskadra je prešla u Aleksandrovac požarevački. Srpski avioni sa aerodroma u Aleksandrovcu nisu operativno leteli. Po sećanjima najstarijih meštana, vojni aerodrom bi trebao da se nalazi na nekadašnjem vašarištu.
     
Komentari
Још увек нема рецензија.
0
0
0
0
0
Vreme
Važni telefoni

Hitna pomoć 194
              Vatrogasci 193
              Policija 192
              Dom Zdravlja 
              012 254 158
              Zdravstvena apoteka
              012 254 157
              OŠ Rosa Trifunović
              012 254 435
              Mesna kancelarija
              012 254 169
              Mesna zajednica
              012 254 170
              Pošta 012 254 500
              Elektromorava
              012 254 419

                   
Назад на садржај